PDA

View Full Version : Sập một tòa nhà Cao TầngJeryPhu
10-12-2012, 11:49 PM
http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--CqRj11.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--pEiE12.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--kOXX13.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--6KqQ14.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--X5M915.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--nuXW16.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--z6lO17.jpghttp://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--7faC183025aafa40f4bfbaca230d6034f78f0f63618c5.jpg

bassbaby
10-13-2012, 07:17 AM
chắc kg phải ở việt nam rồi

Hà Híp Pi
10-13-2012, 07:44 AM
Giống vụ 11-9 nhỉ