PDA

View Full Version : Yêu Cầu Cảnh cáo trunganhcg Comment thiếu lịch sự xúc phạm Admin !nguyetson
10-11-2012, 08:56 AM
Cảnh cáo trunganhcg Comment thiếu lịch sự xúc phạm Admin !
Có kèm link và hình ảnh chứng mình :

Link: http://www.kenhkinhdi.com/threads/14581-ca-nha-biet-em-nay-ten-gi-khong-nhi.kkd

Hình Ảnh :

http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--SFxY1Untitled.png

gaconkhoa
10-11-2012, 09:20 AM
nên ban nick vĩnh viển............

fukuda
10-11-2012, 09:28 AM
chặn ip luôn :)

Ôn Thi
10-11-2012, 10:06 AM
ĐÃ chém !
Close .