PDA

View Full Version : [ tổng hợp ] hình ảnh thảm họa động đất sóng thần tại JapanJeryPhu
09-29-2012, 12:20 PM
Chắc các bạn và tôi không thể quên được trận động đất sống thần ở Nhật Bản .... nó là một nổi ám ảnh không chỉ riêng của Nhật bản mà còn là nổi ám ảnh của toàn Thế GIới .....
Và sau đây là 1 vài pic mình sưu tầm ở các web khác ......

http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--PTUN12_8_1329530647_85_1_61016.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--6jJQ12_8_1329530648_54_2_1ece7.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--gPNR12_8_1329530648_54_2_1ece7(1).jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--C5Zo12_8_1329530649_9_4_f9242.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--B75412_8_1329530649_23_3_c2723.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--WveH12_8_1329530650_58_5_034ab.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--NBQa12_8_1329530651_26_6_d9cba.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--mg0712_8_1329530651_94_7_e91e0.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--Gug812_8_1329530653_38_9_767d3.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--pfj612_8_1329530654_07_10_c4eb9.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--fAnH12_8_1329530654_77_11_b915b.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--P1eN12_8_1329530655_5_12_d3d0f.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--oCn212_8_1329530656_18_13_651b7.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--17sZ12_8_1329530656_84_14_dd384.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--tiJY12_8_1329530658_2_16_89bb0.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--7ZnG12_8_1329530658_89_17_e6fba.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--n1Eb12_8_1329530660_42_19_cd328.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--R17112_8_1329530661_1_20_48e8e.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--mP1J1tangthuong1.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--RleS1tangthuong2.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--5Iui1tn1_da9c5.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--i8Y61tn3_dd4e4.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--4TtJ1tn2_01806.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--vZsc1tn4_8dbdd.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--qxVo1tn5_63dc0.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--ChKD1tn6_4429a.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--WV5g1tn8_23b3c.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--Mm121tn7_c6713.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--yLf91tn9_982fb.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--BKoD1tn10_c1042.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--Z37T1tn12_e664c.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--ASmY1tn11_5cf55.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--OoEz1tn13_b7aef.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--igzX1tn14_57a51.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--vf0g1tn16_1e30f.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--6EDe1tn15_1e8c8.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--ckt11tn17_cfcc8.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--6AtL1tn18_a36f7.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--UGIv1tn20_515ae.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--DpHK1tn19_f7cb0.jpg