PDA

View Full Version : Tra tấn chimdiedd
09-23-2012, 10:59 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iLZNrnjSbVU

post lại cho mọi người xem

Hà Híp Pi
09-24-2012, 12:05 AM
Bênh hoạn thật , có con ku cũng mang ra cha tấn nó hix , để mà làm giống chứ