PDA

View Full Version : Cảnh cáo Likebest91 Comment thiếu lịch sựnguyetson
09-14-2012, 03:34 PM
Cảnh cáo Likebest91 Comment thiếu lịch sự có kèm link và hình ảnh chứng minh:
Link vi phạm:
http://www.kenhkinhdi.com/threads/11378-Van-Ly-Truong-Thanh.html
Hình ảnh vi phạm

http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--To3i1Untitled.jpg

Tên Chính Chủ
09-14-2012, 03:44 PM
tạm thời mình đã chặn những từ thô tục lại rồi. nếu còn vi phạm sẽ bannick cảnh cáo :)