PDA

View Full Version : Shock Lễ hội móc mắt lớn nhất thế giới!nguyetson
09-12-2012, 05:56 PM
Lễ hội móc mắt lớn nhất thế giới! http://upanh.vn88.com/images/2012/nyzJo.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/nyzJo.png)
http://upanh.vn88.com/images/2012/M8YWk.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/M8YWk.png)
http://upanh.vn88.com/images/2012/5yQ6.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/5yQ6.png)
http://upanh.vn88.com/images/2012/rgG2n.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/rgG2n.png)
http://upanh.vn88.com/images/2012/fciRb.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/fciRb.png)
http://upanh.vn88.com/images/2012/TG6ks.png (http://upanh.vn88.com/images/2012/TG6ks.png)

tuandauhg14
09-12-2012, 06:56 PM
Lễ hội này chắc mỗi người tham gia nhiều nhất được 2 lần quá =))

konga_gakon21
09-12-2012, 08:20 PM
nhìn mà ngứa mắt

Hà Híp Pi
09-12-2012, 08:23 PM
Oài ...
Sao không móc hẳn nhỉ

ly_mina
09-12-2012, 08:27 PM
Móc hẳn chắc không có bố con thằng nào dám :))

redbullvip
09-13-2012, 10:52 AM
chọt chơi ròi rút ra thoy , chứ móc thì cã làng mù hết ak =))

innata453
09-13-2012, 02:32 PM
choi dc 2 lan thiet :D

maxx2k
09-13-2012, 07:50 PM
Thọt vô thoai chứ có móc ra đâu...