PDA

View Full Version : Video Văn Hoá - Tập Tục Kì Quái 1. phong tục kì: mấy thằng này trâu kinh
 2. Ăn mực sống nhảy nhót trong tô mì
 3. Hội chém lợn
 4. chặt thịt chia nhau
 5. Con nhỏ này bị gì mà bị đốt chân dị giải đáp ngay :D
 6. Bà già đánh gái Hàn vì tội ngồi bắt chéo chân
 7. Lễ hội chặt đầu trâu
 8. bốc mộ ông ngoại
 9. 1 cãnh chỉ có ở ẤN ĐỘ
 10. TRò chơi của PAkistan
 11. phong tục ướp đầu người kinh dị của các bộ tộc vùng rừng AMAZON
 12. Tập tục kinh hoàng: cắt âm vật phụ nữ ở các nước châu Phi
 13. Lễ hội Hành Xác tại Thái Lan
 14. Nghi lễ ăn thịt người chết của thổ dân Wari ( yếu tim đừng vào )
 15. Shock Lễ nhập quan ở VN
 16. Chặt đầu dê như chặt chuối
 17. Shock Phong tục mai táng của người hồi giáo